Back to top

Zdravotnické zpravodajství

Monitorování, změna a ukončení léčby roztroušené sklerózy léky modifikující onemocnění

Medical Tribune - Po, 12/21/2020 - 15:43
Zdroj: Gross RH, Corboy JR. Monitoring, Switching and Stopping Multiple Sclerosis Disease- Modifying Therapies. Continuum: Lifelong Learning in Neurology. 2019; 25 (3):715-735. (rubrika: Články, autor: miš, zdroj: MT)

Pětileté výsledky sledování Copaxone: národní kohorta pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří zahájili léčbu GA

Medical Tribune - Po, 12/21/2020 - 14:57
Zdroj: Lebrun‑Frenay Ch, et al. Five-year outcome in the copaxone observatory: a nationwide cohort of patients with multiple sclerosis starting treatment with glatiramer acetate in France. Journal of Neurology (2019) 266:888–901. (rubrika: Články, autor: miš, zdroj: MT)

Stanovení dlouhodobé účinnosti interferonu-beta a glatiramer acetátu u RS: konečné desetileté výsledky studie provedené ve VB

Medical Tribune - Po, 12/21/2020 - 13:02
Zdroj: Palace J, et al. Assessing the long-term effectiveness of interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis: final 10-year results from the UK multiple sclerosis risksharing scheme. Neurol Neurosurg Psychiatry 2019;90:251–260. doi:10.1136/jnnp-2018-318360. (rubrika: Články, autor: miš, zdroj: MT)

Nadějné výsledky favipiraviru

Medical Tribune - 5 hodin 43 min zpět
Antivirotikum favipiravir, registrované v Japonsku k léčbě chřipky, hodlá japonská vláda poskytnout dvaceti zemím včetně Česka k experimentální léčbě COVID-19. (rubrika: COVID-19, autor: red, zdroj: MT)

Místo etiky za stavu nouze

Medical Tribune - 5 hodin 46 min zpět
O dopadech současné epidemie Covid-19 v etické rovině jsme si povídali s MUDr. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D., který pracuje jako koordinátor etického poradenství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a zároveň je i předsedou Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM a členem Etické komise MZ ČR. (rubrika: Rozhovory, autor: kol, zdroj: MT)

PharmDr. Barbora Gorová: Island je na styku litosférických desek, takže rouškami a respirátory jsme zásobeni pro případný výbuch sopky (Zveřejněno: 08.04.2020, 05:50)

Apatykář - 8 hodin 32 min zpět
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII
Jak na Islandu funguje v této době zásobování léčivými přípravky? Vykupují lidé, podobně jako v ČR, některé přípravky? Je i na Islandu problém s rouškami a respirátory? Na tyto a další otázky portálu exkluzivně odpověděla ve druhé části rozhovoru PharmDr. Barbora Gorová, kolegyně lékárnice z lékárny Apótekarinn Vestmannaeyjar.

Domovům pro seniory mohou při pandemii covid-19 významně pomoci praktici

Medical Tribune - Út, 04/07/2020 - 13:15
Praktiční lékaři se starají o převážnou část seniorů, a jsou vlastně geriatry první linie, zdůraznila prof. Eva Topinková. (rubrika: COVID-19, autor: kol, zdroj: MT)

Ministerstvo navrhuje dočasnou výjimku pro lékaře cizince

Medical Tribune - Út, 04/07/2020 - 07:39
Po dobu koronavirové krize by mohli v českém zdravotnictví pracovat i ti zahraniční lékaři ze zemí mimo EU, kteří nezískali aprobační zkoušku. Počítá s tím návrh ministerstva zdravotnictví. (rubrika: COVID-19, autor: ač, zdroj: MT)

Sterilizace respirátorů parou

Medical Tribune - Út, 04/07/2020 - 06:33
Vhodný postup sterilizace jednorázového respirátoru podle literatury i vlastního výzkumu ověřovali výzkumníci z Ústavu chemického inženýrství. (rubrika: COVID-19, autor: red, zdroj: MT)

PharmDr. Barbora Gorová: Omezení na dvě osoby v lékárně u nás nefungovalo a lidé to nerespektovali, tak vydáváme přes okénko (Zveřejněno: 07.04.2020, 05:53)

Apatykář - Út, 04/07/2020 - 05:53
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII
S jakými opatřeními se pacienti setkají na Islandu? Jak na Islandu funguje v této době zásobování léčivými přípravky? Jakou roli zde sehrává nejen v době pandemie elektronický recept? Na tyto a další otázky portálu odpověděla v rozsáhlém exkluzivním rozhovoru PharmDr. Barbora Gorová, lékárnice z lékárny Apótekarinn Vestmannaeyjar, Island.

Aktuální informace pneumologů

Medical Tribune - Po, 04/06/2020 - 16:31
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové vydaly informativní dokument týkající se COVID-19 vypracovaný dle společných doporučení odborných společností a sdělení státních institucí publikovaných od počátku SARS-CoV-2 pandemie do 2. dubna. (rubrika: COVID-19, autor: red, zdroj: MT)

Ani praktici často nemají jasno, jak správně postupovat

Medical Tribune - Po, 04/06/2020 - 10:30
O tom, že zdaleka ne vše funguje tak, jak je v médiích prezentováno, svědčí i desítky dotazů, na něž v průběhu webináře 2. 4. 2020 pořádaném SVL ČLS JEP, odpovídal praktickým lékařům epidemiolog prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., vědecký sekretář České vakcinologické společnosti JEP. (rubrika: COVID-19, autor: kol, zdroj: MT)

RNDr. Soňa Porubská, Ph.D.: Firmy musejí mít podmínky k tomu, aby tu dělaly výzkum, vyráběly a mohly pak garantovat, že budou v České republice minimální výpadky (Zveřejněno: 06.04.2020, 05:49)

Apatykář - Po, 04/06/2020 - 05:49
FARMACIE V PRVNÍ LINII
Jak se s problémy souvisejícími s pandemií vypořádává společnost vyrábějící v ČR? Podařila se už vyřešit velká poptávka po paracetamolu? Na tyto a další otázky portálu odpověděla RNDr. Soňa Porubská, Ph.D., generální ředitelka farmaceutické společnosti Zentiva pro Českou a Slovenskou republiku a současně místopředsedkyně ČAFF.

PharmDr. Adam Matejovič: Výrobci po japonské vládě požadují podporu výzkumu, rozšíření kapacit univerzit a domácí výroby antibiotik (Zveřejněno: 05.04.2020, 07:31)

Apatykář - Ne, 04/05/2020 - 07:31
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII
Vykupují Japonci podobně jako lidé v ČR některé přípravky? Jak chce Japonsko řešit závislost v oblasti výroby účinných látek na Číně a Indii? Na otázky portálu exkluzivně odpověděl ve druhé části rozhovoru PharmDr. Adam Matejovič, kolega lékárník, nyní student programu Ph.D. na Department of Virology, Graduate School of Medicine, Tohoku University.

PharmDr. Adam Matejovič: Jako nejbizarnější mi přijde převzetí olympijského ohně, vláda vyzývala k vyhýbání se místům s vysokým počtem lidí a tady se jich shromáždilo 52 tis. (Zveřejněno: 04.04.2020, 07:20)

Apatykář - So, 04/04/2020 - 07:20
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII
Jak vnímají situaci u nich i ve světě a přijímaná opatření proti pandemii COVID-19 samotní Japonci? Na otázky portálu exkluzivně odpověděl ve druhé části rozhovoru PharmDr. Adam Matejovič, kolega lékárník, nyní student programu Ph.D. na Department of Virology, Graduate School of Medicine, Tohoku University.

Vzniká protokol k využití plazmy vyléčených z COVID-19

Medical Tribune - So, 04/04/2020 - 06:21
Probíhá odborná diskuze o využití konvalescetní plazmy u pacientů s vážným průběhem COVID-19. Plazma vyléčených lidí může obsahovat protilátky proti viru a mohla by tak pomoci proti infekci. (rubrika: COVID-19, autor: ač, zdroj: MT)

Může být COVID-19 uznaný jako nemoc z povolání u zdravotníků?

Medical Tribune - Pá, 04/03/2020 - 19:44
Výbor Společnosti pracovního lékařství publikoval předběžné stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání. (rubrika: COVID-19, autor: ač, zdroj: MT)

Nálezy plicní sonografie u onemocnění COVID-19

Medical Tribune - Pá, 04/03/2020 - 19:37
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně publikovala souhrn aktuálních informací k využití plicní sonografie u onemocnění COVID-19. Stránka má sloužit odborníkům v orientaci v použití plicní sonografie v době aktuální pandemie. (rubrika: COVID-19, autor: red, zdroj: MT)

PharmDr. Adam Matejovič: Když jsem Japoncům popsal opatření v českých a slovenských lékárnách, byli překvapení (Zveřejněno: 03.04.2020, 05:57)

Apatykář - Pá, 04/03/2020 - 05:57
LÉKÁRNÍCI V PRVNÍ LINII
Jsou v japonských lékárnách podobná opatření při výdeji jako u nás? Uvědomují si Japonci rizika pandemie? S jakými opatřeními se pacienti setkají v japonských lékárnách? Na tyto a další otázky portálu exkluzivně odpověděl v rozsáhlém rozhovoru PharmDr. Adam Matejovič, lékárník, student programu Ph.D. na Department of Virology, Graduate School of Medicine, Tohoku University.

Výrokům o zdravotnících sluší opatrnost

Medical Tribune - Čt, 04/02/2020 - 19:19
Kromě solidarity se vůči zdravotníkům v těchto dnech objevují i necitlivá vyjádření. Zejména vůči nakaženým zdravotníkům. Stigmatizace osob nakažených COVID-19 dopadá na zdravotníky tvrdě. (rubrika: COVID-19, autor: ač, zdroj: MT)

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Zdravotnické zpravodajství