Back to top

Státní instituce

eRecept je dostupnější: Pacientům stačí údaje do internetového bankovnictví

SÚKL - St, 05/05/2021 - 16:13
Přístup k elektronickým receptům či lékovému záznamu se výrazně zjednodušil. Nově pacientům stačí třeba pouhý otisk prstu, kterým potvrdí přihlášení do aplikace eRecept. Pomohla tomu bankovní identita – právě díky ní je možné se do státních aplikací přihlásit stejnými údaji, které občané používají pro vstup do internetového bankovnictví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - DIFICLIR

SÚKL - St, 05/05/2021 - 07:00
SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšho léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 14:14
Žádost o poskytnutí informace, jaké jsou 3 nejčastější vakcíny proti Covid 19 v ČR a jejich počty naočkovaných lidí, jaká je u těchto naočkovaných lidí hladina protilátek po 3 měsících od první dávky vakcíny a zda probíhají na zjištěné protilátky studie, počty úmrtí spojené s vakcinací u těchto 3 nejčastějších vakcín a zda tito zemřelí prodělali nemoc Covid 19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 14:11
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Odborný pracovník Oddělení podpory ředitele
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vedoucí oddělení rozpočtu a financování 1. kolo

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 14:11
SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici vedoucí Oddělení rozpočtu a financování
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 14:05
Žádost o poskytnutí informace týkající se zaměnitelnosti léčivých přípravků Devenal 500 mg potahované tablety a Detralex 500 mg potahované tablety ve smyslu § 83 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících předpisů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 13:59
Žádost o poskytnutí informace týkající se studií léčiv na onemocnění Covid-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 13:52
Žádost o poskytnutí informace, kolik úmrtí Ústav eviduje (tedy byly mu nahlášeny) v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby a jaké druhy nežádoucích účinků a počet Ústav eviduje v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 13:46
Žádost o poskytnutí informace týkající se diagnostického zdravotnického prostředku in vitro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), který je určen k samotestovaní dětí v mateřských a základních školách.
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 11:55
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA zahajuje hodnocení baricitinibu pro léčbu nemoci COVID-19

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 11:55
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace baricitinibu tak, aby zahrnovala i indikaci léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Souhrny k hodnotícím zprávám 2021

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 11:21
         
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 11:14
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

SÚKL - Út, 05/04/2021 - 09:20
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož výsledky je třeba ve stanovených termínech implementovat. Výše uvedené prováděcí rozhodnutí Evropské komise/dohoda CMDh má též dopad na povolení souběžného dovozu pro souběžně dovážené léčivé přípravky, je-li registrace dováženého léčivého přípravku referralem dotčena, případně je-li referralem dotčena registrace referenčního léčivého přípravku pro léčivý přípravek souběžně dovážený.
Kategorie: Státní instituce, sukl

FI květen 2021

SÚKL - Po, 05/03/2021 - 09:57
Farmakoterapeutické informace 5/2021
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2021

SÚKL - Pá, 04/30/2021 - 14:40
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce