Back to top

Státní instituce

Xeljanz (tofacitinib) – závěry celoevropského přehodnocení

SÚKL - St, 11/06/2019 - 11:36
Nová doporučení k používání léčivého přípravku Xeljanz vyplývající z celoevropského přehodnocení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Lemtrada (alemtuzumab) – závěry celoevropského přehodnocení

SÚKL - St, 11/06/2019 - 11:34
Léčba roztroušené sklerózy alemtuzumabem - opatření k omezení rizika závažných nežádoucích účinků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Ministerstvo udělilo statut prvním centrům vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

MZ ČR - St, 11/06/2019 - 11:01
Na základě statutu budou moci odborná pracoviště poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií. Jedná se o první centra tohoto typu v ČR.

Sdělení SÚKL ze dne 6.11.2019

SÚKL - St, 11/06/2019 - 10:00
SÚKL informuje o o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Mitomycin C Kyowa, 10 mg inj./inf. plv. sol. 1 a Mitomycin C Kyowa, 20 mg inj./inf. plv. sol. 5 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 6.11.2019

SÚKL - St, 11/06/2019 - 00:01
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Oprava seznamu léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 6.11.2019

SÚKL - Út, 11/05/2019 - 14:07
Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2019 - 09/2019).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Léčivé přípravky povolené dle § 11 písm. r) zákona o léčivech

SÚKL - Út, 11/05/2019 - 12:42
V souladu s ustanovením § 11 písm. r) zákona o léčivech, SÚKL zveřejňuje seznam léčivých přípravků, jimž byla na žádost držitele rozhodnutí o registraci dočasně povolena distribuce a výdej v ČR vydáním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR za účelem dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Ministerstvo zdravotnictví vybere čtyři psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

MZ ČR - Út, 11/05/2019 - 11:38
Cílem dotačního projektu je vybudovat ambulantní služby, které zajistí dostupnou, komplexní a multidisciplinární péči pro pacienty s duševními problémy v jednotlivých krajích ČR.

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky - Suxamethonium chlorid VUAB

SÚKL - Út, 11/05/2019 - 09:30
Informační dopis společnosti VUAB Pharma s.r.o. v souvislosti s částečným či úplným odlepováním štítků z lahviček léčivého přípravku Suxamethonium chlorid VUAB, 100MG INJ/INF PLV SOL 1 II, reg.č. 63/ 902/10-C.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Registrační list - Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny (OD 00035)

MZ ČR - Po, 11/04/2019 - 13:15
Registrační list ošetřovacího dne 00035 vydaného vyhláškou č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

MZ ČR - Po, 11/04/2019 - 12:21
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje program porady managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester), která se uskuteční dne 19. 11. 2019 v 10 hodin v Kongresovém centru IKEM v Praze.

Rozhodnutí č. j. MZDR24771/2017-2/CAU, zn. L26/2017

MZ ČR - Po, 11/04/2019 - 11:29
Vyvěšeno dne: 4. 11. 2019

PHV-6 verze 2

SÚKL - Pá, 11/01/2019 - 14:34
Kategorie: Státní instituce, sukl

Znecitlivující krém

SÚKL - Pá, 11/01/2019 - 14:11
Kategorie: Státní instituce, sukl

Uvedení cizojazyčných šarží vakcíny GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J, do oběhu

SÚKL - Pá, 11/01/2019 - 11:09
SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčných šarží vakcíny GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J, registrační číslo EU/1/15/1007/002, SÚKL kód: 0210636, čísla šarží R016846, R027308 a R036597, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou v lotyšském a slovenském jazyce.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2019

SÚKL - Pá, 11/01/2019 - 10:30
Žádost o poskytnutí informace, zda a případně kdy byla v období od 1. 10. 2017 ke dni podání žádosti hlášena na Ústav nežádoucí příhoda nebo podezření na nežádoucí příhodu u zdravotnického prostředku ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to ze strany Fakultní nemocnice v Motole.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce