Back to top

Státní instituce

Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

MZ ČR - Čt, 05/21/2020 - 23:43
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.května 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2021, ustanovení čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2021, čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020.

Zákon č. 116/2020 Sb. o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

MZ ČR - Čt, 05/21/2020 - 23:26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 8.dubna 2020.

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Harvoni a Biktarvy

SÚKL - Čt, 05/21/2020 - 14:26
SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Harvoni, 90mg/400mg tbl. flm. 28 a Biktarvy, 50mg/200mg/25mg tbl.flm. 30
Kategorie: Státní instituce, sukl

Změny v IS LPZ v souvislosti s plánovaným zahrnutím registru pod Jednotnou technologickou platformu (eReg)

ÚZIS - Čt, 05/21/2020 - 10:00
Registr ISLPZ byl spuštěn v testovacím režimu pod Jednotnou technologickou platformou (eReg). K 1. 7. 2020 bude spuštěn v ostrém provozu.

Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s COVID-19

SÚKL - Čt, 05/21/2020 - 09:37
SÚKL informuje, že na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství (viz odkaz níže) byl zveřejněn mezioborový Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s COVID-19
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2020

SÚKL - St, 05/20/2020 - 16:39
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.5.2020

SÚKL - St, 05/20/2020 - 14:14
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2020. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Evropská komise udělila podmínečnou registraci přípravku Zolgensma

SÚKL - St, 05/20/2020 - 11:21
Léčivý přípravek Zolgensma určený k léčbě spinální svalové atrofie obdržel tzv. podmínečnou registraci. Evropská komise toto rozhodnutí vydala na základě stanoviska Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce