Back to top

Státní instituce

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - St, 05/19/2021 - 13:47
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Odborný pracovník - hodnotitel v Oddělení hodnocení léčiv

SÚKL - St, 05/19/2021 - 13:47
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník - hodnotitel v Oddělení hodnocení léčiv. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Posuzovatel informací o přípravku v Oddělení národní regulace

SÚKL - St, 05/19/2021 - 13:47
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel informací o přípravku v Oddělení národní regulace. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

UST-29 verze 21

SÚKL - St, 05/19/2021 - 12:14
Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony
Kategorie: Státní instituce, sukl

Datový analytik v Oddělení datových analýz

SÚKL - St, 05/19/2021 - 11:45
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Datový analytik v Oddělení datových analýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - St, 05/19/2021 - 11:43
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Odborný pracovník - hodnotitel v Oddělení hodnocení léčiv

SÚKL - St, 05/19/2021 - 11:42
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník - hodnotitel v Oddělení hodnocení léčiv.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Posuzovatel informací o přípravku v Oddělení národní regulace

SÚKL - St, 05/19/2021 - 11:40
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel informací o přípravku v Oddělení národní regulace.
Kategorie: Státní instituce, sukl

NZIS Open 07/2021

ÚZIS - St, 05/19/2021 - 10:00
Vážení příznivci konferencí NZIS Open, děkujeme za Vaši dlouhodobou podporu, zájem a účast na našich akcích zaměřených na problematiku otevřených dat ve zdravotnictví. Od poslední konference uběhl více než rok a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se rozhodli uspořádat další ročník NZIS Open, který se bude konat 8. července 2021 v Praze.

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TARKA

SÚKL - St, 05/19/2021 - 07:15
SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 4. 2021

SÚKL - Út, 05/18/2021 - 14:17
Žádost o poskytnutí informace, zda byla po celou dobu období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 stanovena úhrada léčivého přípravku NEXAVAR 200MG TBL FLM 112(4X28 ) z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pokud ne, v jakém období či obdobích úhrada stanovena nebyla.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019

ÚZIS - Út, 05/18/2021 - 10:00
V roce 2019 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 11 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 234 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 26 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 487 pacientů s průměrnou délkou léčby 13,3 dnů.

Změna u vakcíny Comirnaty: Nově smí být uchovávána až měsíc při "chladničkové teplotě"

SÚKL - Út, 05/18/2021 - 09:31
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila další změnu registrace, kterou jsou aktualizovány údaje o časovém rámci pro skladování a přepravu rozmrazené vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti BioNTech / Pfizer.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Změna u vakcíny Comirnaty: Nově smí být uchovávána až měsíc při "chladničkové teplotě"

SÚKL - Po, 05/17/2021 - 16:33
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila další změnu registrace, kterou jsou aktualizovány údaje o časovém rámci pro skladování a přepravu rozmrazené vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti BioNTech / Pfizer.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Farmakovigilanční aktivity v rámci specifického léčebného programu

SÚKL - Po, 05/17/2021 - 11:48
Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje seznam farmakovigilančních aktivit pro předkladatele specifických léčebných programů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

OOP 04-21 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

SÚKL - Po, 05/17/2021 - 08:29
Opatření obecné povahy 04-21 týkající se stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Ředitel/ředitelka Sekce dozoru 2. kolo

SÚKL - Po, 05/17/2021 - 07:00
SÚKL vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební pozici ředitel/ka sekce dozoru
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2021

SÚKL - Čt, 05/13/2021 - 13:08
Žádost o poskytnutí informace, zda se Ústav začne zabývat látkou budesonid v souvislosti s léčbou na onemocnění Covid-19 a doporučí jej jako lék na Covid praktickým lékařům.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce