Back to top

Státní instituce

Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL - Út, 05/26/2020 - 06:39
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vláda schválila začlenění Chytré karantény pod Ministerstvo zdravotnictví, nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory

MZ ČR - Po, 05/25/2020 - 23:36
Nejzásadnější materiál pro budoucí zvládání pandemie covid-19 byl schválen vládou. Jde o materiál, který implementuje projekt Chytrá karanténa 2.0 do organizačních struktur Ministerstva zdravotnictví a který zrychlí proces epidemiologického šetření.

Vasocaine

SÚKL - Po, 05/25/2020 - 10:57
Kategorie: Státní instituce, sukl

VITAMÍN D3 + K2 PREMIUM

SÚKL - Po, 05/25/2020 - 10:53
Kategorie: Státní instituce, sukl

Z onemocnění covid-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

MZ ČR - Pá, 05/22/2020 - 18:49
Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila.

Podávání oxidu dusného (N2O) pacientům s infekcí COVID-19 - doporučená opatření

SÚKL - Pá, 05/22/2020 - 14:16
Při podávání N2O nebo směsi N2O/O2 pacientům s onemocněním COVID-19 je třeba důsledně dodržovat veškeré doporučené postupy pro správné použití. Společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas. a.s., Messer Technogas s.r.o.  a SIAD Czech spol. s r.o. po dohodě se Státním ústavem pro kontrolu léčiv informují o následujících skutečnostech:
Kategorie: Státní instituce, sukl

Pomocné látky povinně uváděné na obalech a odpovídající text v příbalové informaci – aktualizovaná verze přílohy pro ČR

SÚKL - Pá, 05/22/2020 - 13:00
Dne 22. 11. 2019 byla na webových stránkách EMA zveřejněna aktualizace přílohy pokynu Evropské komise „Guideline on Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use“ (EMA/CHMP/302620/2017 Rev. 1*) týkající se pomocných látek se známým účinkem. Aktualizovaná verze je účinná od data zveřejnění. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Věstník SÚKL 5/2020

SÚKL - Pá, 05/22/2020 - 10:00
Věstník SÚKL 5/2020 zveřejněn 22. 5. 2020
Kategorie: Státní instituce, sukl

Zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

MZ ČR - Pá, 05/22/2020 - 00:13
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce