Back to top

Státní instituce

Nedostupnost nahlížení do dokumentace správních řízení

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 23:00
Nedostupnost nahlížení do dokumentace správních řízení
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna: Výbor PRAC hodnotil nové nežádoucí účinky

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 17:26
Do informací o přípravku byly přidány nové nežádoucí účinky - průjem a opožděné reakce v místě vpichu. Dále budou hodnoceny hlášené případy zánětu srdečního svalu (myokardu) a obalu srdce tvořeného membránou (perikardu). V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by tyto případy byly způsobeny očkováním. Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna je účinná při prevenci onemocnění COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 17:18
Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil v případě výskytu známek/příznaků nízkého počtu krevních destiček nebo krevních sraženin do tří týdnů po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen, aby byli pacienti vyšetřeni, zda se u nich neobjevil syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS). Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je účinná v prevenci onemocnění COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace bezpečnosti vakcíny Vaxzevria: Výbor PRAC nadále řeší případy krevních sraženin

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 16:53
Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dál řeší výskyt známek/příznaků nízkého počtu krevních destiček nebo krevních sraženin. Vydal mimo jiné doporučení pro zdravotnické pracovníky. Vaxzevria je účinná v prevenci onemocnění COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace bezpečnosti vakcíny Comirnaty: Výbor PRAC vyhodnotil nové nežádoucí účinky

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 16:45
Do informací o přípravku byl přidán nový nežádoucí účinek - otok obličeje u osob, které v minulosti podstoupily injekce dermálních výplní. Dále budou hodnoceny hlášené případy zánětu srdečního svalu (myokardu) a obalu srdce tvořeného membránou (perikardu), v tuto chvíli však nic nenasvědčuje tomu, že by tyto případy byly způsobeny očkováním. Vakcína Comirnaty je účinná při prevenci onemocnění COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

COVID-19 Vaccine Janssen

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 14:14
Kategorie: Státní instituce, sukl

COVID-19 Vaccine Moderna

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 14:14
Kategorie: Státní instituce, sukl

Comirnaty (Pfizer, BioNTech)

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 14:13
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vaxzevria (AstraZeneca)

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 14:13
Kategorie: Státní instituce, sukl

Narození a zemřelí do 1 roku 2019

ÚZIS - Pá, 05/21/2021 - 10:00
Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Potraty 2019

ÚZIS - Pá, 05/21/2021 - 10:00
Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ACTILYSE

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 07:06
SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HYQVIA

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 07:02
SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HIZENTRA, HYQVIA, KIOVIG

SÚKL - Pá, 05/21/2021 - 06:50
SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2021

SÚKL - Čt, 05/20/2021 - 13:17
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.5.2021

SÚKL - Čt, 05/20/2021 - 12:01
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2021. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seminář 2 – Sekce cenové a úhradové regulace

SÚKL - Čt, 05/20/2021 - 11:10
Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ (jedná se o přeložený Seminář 15 ze dne 3.11.2020)
Kategorie: Státní instituce, sukl

Datový analytik v Oddělení datových analýz

SÚKL - St, 05/19/2021 - 13:48
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Datový analytik v Oddělení datových analýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce