Back to top

Státní instituce

1. čtvrtletí 2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:25
Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.
Kategorie: Státní instituce, sukl

4. čtvrtletí 2020

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:21
Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.
Kategorie: Státní instituce, sukl

3. čtvrtletí 2020

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:20
Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.
Kategorie: Státní instituce, sukl

2. čtvrtletí 2020

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:19
Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.
Kategorie: Státní instituce, sukl

1. čtvrtletí 2020

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:17
Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:00
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Věstník SÚKL 5/2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 13:25
Věstník SÚKL 5/2021 zveřejněn 31. 5. 2021
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2021 (2)

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 13:19
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sankce - rok 2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 11:48
Kategorie: Státní instituce, sukl

Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 08:55
Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín. Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také zpracovávání došlých hlášení. Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že mohou být zjištěny duplicity, se počet může později měnit. Níže uvedené počty jsou kumulativní, zahrnují všechna přijatá hlášení od počátku očkování proti COVID-19, které začalo v prosinci 2020.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 06:02
SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Milgamma N, 40 mg/90 mg/0,25 mg cps. mol. 100 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X100ML do oběhu

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 00:00
SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže léčivého přípravku PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X100ML, registrační číslo 05/110/05-C, kód SÚKL: 0249403, číslo šarže 16QD1148 v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou v anglickém jazyce. Tento léčivý přípravek je v zemi určení obchodován pod názvem FRESENIUS PROPOVEN 2%.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Evropský den melanomu

ÚZIS - Ne, 05/30/2021 - 10:00
Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Evropského dne melanomu, který již tradičně připadá na 30. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

První vakcína v EU proti COVID-19 schválená i pro děti ve věku 12 až 15 let

SÚKL - Pá, 05/28/2021 - 16:48
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Comirnaty proti COVID-19 tak, aby zahrnovala použití u dětí ve věku 12 až 15 let. Vakcína byla dosud schválena pro použití u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let.
Kategorie: Státní instituce, sukl

K použití inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19 není dostatek údajů

SÚKL - Čt, 05/27/2021 - 15:56
Pracovní skupina pro COVID-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky (COVID-ETF) vydala vyjádření pro zdravotnické pracovníky, že v současné době není dostatek důkazů o benefitu inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - Čt, 05/27/2021 - 11:16
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL - Čt, 05/27/2021 - 11:16
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

SÚKL - Čt, 05/27/2021 - 11:15
Žádost o poskytnutí rozhodnutí vedené pod sp. zn. sukls1884/2019, sukls8575/2018, sukls211257/2019, sukls308474/2019 a sukls303165/2020.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce