Back to top

Státní instituce

Koordinátor registrací/Posuzovatel mock-upů v Oddělení koordinace registračních procedur

SÚKL - Út, 06/08/2021 - 11:45
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací/Posuzovatel mock-upů v Oddělení koordinace registračních procedur. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

vedoucí Oddělení vybraných typů správních řízení

SÚKL - Út, 06/08/2021 - 10:03
SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební  pozici vedoucí Oddělení vybraných typů správních řízení
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vedoucí Oddělení podpory řízení IT

SÚKL - Út, 06/08/2021 - 09:03
SÚKL vyhlašuje 1. kolo na služební pozici vedoucí Oddělení podpory řízení IT
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku fenobarbital nebo léčivou látku primidon

SÚKL - Út, 06/08/2021 - 08:47
Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku fenobarbital nebo léčivou látku primidon v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. dubna 2021.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Oprav validační kontroly apgarového skóre

ÚZIS - Po, 06/07/2021 - 10:00
Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že byla opravena validační kontrola apgarového skóre. Nyní můžete poslat záznamy za rok 2020, které nebyly průchozí přes tuto kontrolu. Děkujeme moc za spolupráci.

Světový den boje proti nádorům mozku

ÚZIS - Po, 06/07/2021 - 10:00
Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje proti nádorům mozku, který již tradičně připadá na 8. června, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Květen 2021

SÚKL - Po, 06/07/2021 - 05:52
Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktuální informace k portálu ocko.uzis.cz a očkovacím certifikátům

ÚZIS - Pá, 06/04/2021 - 10:00
Uvádíme odpovědi na nejčastější otázky k aktuálnímu stavu Očkovacího portálu občana a vydávání certifikátů o očkování proti onemocnění COVID-19.

FI červen 2021

SÚKL - Pá, 06/04/2021 - 07:46
Farmakoterapeutické informace 6/2021
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - PRADAXA

SÚKL - Čt, 06/03/2021 - 08:06
SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informační dopis - Vaxzevria

SÚKL - St, 06/02/2021 - 13:13
Státní ústav pro kontrolu léčiv a AstraZeneca AB v souladu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vás chtějí informovat o následujícím.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2021

SÚKL - St, 06/02/2021 - 08:06
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Souhrny k hodnotícím zprávám vytipovaných správních řízení o stanovení/změně výše a podmínek úhrady

SÚKL - St, 06/02/2021 - 07:04
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje od 1.9. 2020 "Souhrny k hodnotícím zprávám" vydaných ve vytipovaných správních řízeních zahájených na žádost o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely - viz odkaz níže. Ústav tyto Souhrny publikuje za účelem snadnějšího přístupu široké veřejnosti k základním údajům o hodnocených léčivých přípravcích v uvedených správních řízeních. Pojmem „vytipovaná“ správní řízení se v tomto kontextu rozumí ta řízení, která by mohla být pro širokou i odbornou veřejnost důležitá z pohledu řešené odborné otázky (žádost o stanovení úhrady pro novou léčivou látku, žádost o stanovení úhrady pro novou indikaci, žádost o významnou změnu podmínek úhrady).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informační dopis - INOmax

SÚKL - Út, 06/01/2021 - 14:01
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a společnost Linde Healthcare AB vám po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) poskytuje následující důležité informace pro uživatele.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Změna registrace léčivého přípravku ISICOM 100 MG/25 MG tablety

SÚKL - Út, 06/01/2021 - 06:00
SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku ISICOM, 100 mg/25 mg, tbl.nob.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam IPLP k 1.6.2021

SÚKL - Po, 05/31/2021 - 14:50
Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce