Back to top

Státní instituce

Melatonin Power Sleep

SÚKL - St, 01/12/2022 - 10:17
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace k povinnosti hlášení dodávek potravin pro zvláštní lékařské účely dle ustanovení § 39m zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (dále jen „ZoVZP“)

SÚKL - St, 01/12/2022 - 09:37
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o nové povinnosti dle ustanovení § 39m ZoVZP, které je účinné od 1. 1. 2022.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Předběžné údaje k účinnosti vakcín proti covid-19 na variantu omikron

SÚKL - St, 01/12/2022 - 08:58
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covid-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé EU. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

sukls7203/2022

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 13:58
Kategorie: Státní instituce, sukl

sukls7106/2022

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 13:45
Kategorie: Státní instituce, sukl

sukls6375/2022

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 13:26
Kategorie: Státní instituce, sukl

sukls5759/2022

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 12:48
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 12:39
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 12:38
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sankce - rok 2022

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 10:14
Kategorie: Státní instituce, sukl

Úprava názvu a vyjádření síly léčivého přípravku PIASCLEDINE 300, tvrdé tobolky

SÚKL - Út, 01/11/2022 - 06:00
SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku PIASCLEDINE 300, cps.dur.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Opravná verze2 Seznamu ZP vydanému k 1. 1. 2022

SÚKL - Po, 01/10/2022 - 19:14
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA obdržela žádost o podmínečnou registraci přípravku Paxlovid pro léčbu pacientů s covid-19

SÚKL - Po, 01/10/2022 - 15:21
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o podmínečnou registraci perorálního antivirotika Paxlovid (nirmatrelvir (PF-07321332) a ritonavir). Žadatelem je společnosti Pfizer Europe MA EEIG.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL - Po, 01/10/2022 - 06:00
SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2022.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Prosinec 2021

SÚKL - Pá, 01/07/2022 - 11:39
Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2022

SÚKL - Pá, 01/07/2022 - 10:16
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Přehled testů k diagnostice onemocnění covid-19

SÚKL - Pá, 01/07/2022 - 05:09
Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) všechny diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) uvedené na trh výrobci a zplnomocněnými zástupci usazenými na území České republiky, u nichž byla splněna oznamovací povinnost podáním žádosti o tzv. notifikaci do RZPRO podle ustanovení § 31 zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (ZoIVD) pro IVD.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o odcizení léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml v Německu

SÚKL - Čt, 01/06/2022 - 15:40
SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml na území Německa.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce