Back to top

Státní instituce

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

ÚZIS - Pá, 12/07/2018 - 15:31
Region:  Česká republika Rok:  2017 ISBN:  978-80-7472-180-9 Souhrn:

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017 (1.75 MB) UPPN 2017; zdrojové texty (doc), tabulky (xls), grafy (ppt) (1.82 MB)

REG-78 verze 6

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 14:42
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Orfiril, Budenofalk, Salofalk a Entizol

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 13:19
SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Valsacor

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 13:19
SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Irena Storová: V nové verzi eReceptu jsme zohlednili připomínky zdravotníků

MZ ČR - Pá, 12/07/2018 - 12:23
Velký rozhovor s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou pro časopis Pharma Profit.

Listopad 2018

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 11:00
Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Iclusig

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 10:55
SÚKL obdržel hlášení o případu padělání balení léčivých přípravků Iclusig, 15mg tbl. flm. 60 a Iclusig, 45mg tbl. flm. 30
Kategorie: Státní instituce, sukl

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 07:48
Upozornění pro zadavatele klinických hodnocení, že SÚKL nebude posuzovat ani schvalovat dokumenty týkající se zpracování a zajištění ochrany osobních údajů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Pokyny a formuláře

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 06:50
Kategorie: Státní instituce, sukl

Pokyny a formuláře

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 06:37
Pokyny a formuláře týkající se stanoviska etické komise. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Zveřejňování výsledků z klinických hodnocení v evropské databázi klinických hodnocení (EudraCT) je povinné

SÚKL - Pá, 12/07/2018 - 06:34
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povinnosti pro zadavatele klinických hodnocení zveřejnit výsledky z klinických hodnocení v evropské databázi klinických hodnocení (EudraCT)
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů - léčivý přípravek obsahující léčivou látku selegilini hydrochloridum (5mg) v lékové formě tablet pro podání ústy určený k použití v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby

SÚKL - Čt, 12/06/2018 - 16:55
SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku selegilini hydrochloridum (5mg) v lékové formě tablet pro podání ústy určený k použití v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Rozhodnutí č.j. MZDR 39438/2016-2/FAR, sp. zn. FAR L43/2016

MZ ČR - Čt, 12/06/2018 - 16:19
Datum vyvěšení: 6.12.2018

Rozhodnutí č. j. MZDR36710/2016-2/FAR, sp. zn. L41/2016

MZ ČR - Čt, 12/06/2018 - 16:13
Datum vyvěšení: 6.12.2018

Nebudeme sbírat nové údaje, všechny už někde jsou, říká Filip Vrubel k fungování lékového záznamu

MZ ČR - Čt, 12/06/2018 - 14:12
Rozhovor náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela pro Zdravotnický deník.

Vracení přeplatků za žádosti o klinická hodnocení

SÚKL - Čt, 12/06/2018 - 13:26
Oddělení klinického hodnocení Státního ústavu pro kontrolu léčiv informuje o postupu k vracení přeplatků za žádosti o ohlášení / povolení klinického hodnocení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Kvalifikační standard Zdravotnický záchranář

MZ ČR - Čt, 12/06/2018 - 09:18
Kvalifikační standard k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní /vzdělávací program v oboru zdravotnický záchranář specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program nebo vzdělávací program vyšší odborné školy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce