Back to top

Státní instituce

Irena Storová: Naším společným cílem je spokojený pacient

MZ ČR - Pá, 09/21/2018 - 16:09
Rozhovor s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou pro měsíčník Zdravotnictví a medicína.

Informace SÚKL – neregistrované léčivé přípravky Neuroveen, Thyroveev, Respitrol, Compulsin

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 15:25
Důležitá informace SÚKL pro distributory, zdravotnické pracovníky a pacienty o stahování uvedených šarží neregistrovaných léčivých přípravků Neuroveen, Thyroveev, Respitrol, Compulsin.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 15:06
SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 12.9.2018 v Itálii.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Irena Storová: Naším společným cílem je spokojený pacient

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 15:01
Zdravotnicví a medicína, 10. 9. 2018 | 29. června ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch oficiálně jmenoval ředitelkou SÚKL(Státního úřadu pro kontrolu léčiv) Mgr. Irenu Storovou, která byla od 18. prosince minulého roku pověřena vedením Ústavu. Mezi hlavní priority nové ředitelky patří rozvoj elektronizace zdravotnictví, řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků a problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků. Pod jejím vedením se bude SÚKL z důvodu Brexitu aktivně podílet na posuzování registračních procedur Evropské lékové agentury (EMA) a na kontrolní činnosti ve vztahu k nelegálnímu vývozu léčivých přípravků do zahraničí a dodržování pravidel cenové regulace. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo kontrolu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv

MZ ČR - Pá, 09/21/2018 - 14:07
V období od ledna do června tohoto roku zkontrolovalo ministerstvo hospodaření SÚKL v letech 2016 a 2017. Kontrola odhalila závažnější nedostatky v oblasti správních řízení, veřejných zakázek a oblasti personální.

Prohlášení ke kontrole Ministerstva zdravotnictví

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 13:20
Státní ústav pro kontrolu léčiv přijal opatření ke zjištěním z kontroly Ministerstva zdravotnictví. Nedostatky, které ústavu ministerstvo vytklo, byly odstraněny zejména vydáním aktualizovaných interních předpisů. Do budoucna by se tak stejná pochybení již neměla opakovat.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 9. 2018

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 09:55
Žádost o poskytnutí informace týkající se likvidace surovin v lékárně.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 9. 2018

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 09:53
Žádost o poskytnutí informace týkající se systému eRecept.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2018

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 09:52
Žádost o poskytnutí informace vztahující se k podnětům na základě § 205 písm. d) zákona 234/2014 Sb., o státní službě.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2018

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 09:48
Žádost o poskytnutí informace týkající se společnosti DUX Consulting a.s.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2018

SÚKL - Pá, 09/21/2018 - 09:44
Žádost o poskytnutí seznamu správních řízení, ve kterých rozhodoval pracovník sekce registrací a zároveň ve kterých se vyskytovala společnost Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. (nyní GCP-Service International s.r.o).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Prvních pět Center duševního zdraví se otevřelo pacientům

MZ ČR - Čt, 09/20/2018 - 13:26
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně zahájil provoz prvních pěti Center duševního zdraví.

Stanovení nebezpečného výrobku: HAiR GEL WITH PRO-VITAMIN B5, EDITT COSMETICS

MZ ČR - Čt, 09/20/2018 - 12:27
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Návrh Seznamu k 20.9.2018

SÚKL - Čt, 09/20/2018 - 12:15
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce