Back to top

Státní instituce

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2022

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 14:29
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 24.6.2022

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 13:51
SÚKL informuje o stažení uvedených cizojazyčných šarží léčivého přípravku Angusta 25mgc tbl. nob. 8 až z úrovně zdravotnických zařízení. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

MELATONIN 2 mg

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 11:31
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vitamin D3 Oliva 2200 IU

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 11:24
Kategorie: Státní instituce, sukl

LUNESTO MELATONIN

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 11:13
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:53
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení správné distribuční praxe

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:52
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení správné distribuční praxe.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:48
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Melatonin Rapid komplex 5 mg

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:46
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení správné distribuční praxe

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:30
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení správné distribuční praxe.
Kategorie: Státní instituce, sukl

allegra MELATONIN 3 mg NEW

SÚKL - Pá, 06/24/2022 - 10:29
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA doporučila rozšíření registrace vakcíny Nuvaxovid i pro dospívající

SÚKL - Čt, 06/23/2022 - 16:13
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil rozšířit registraci vakcíny Nuvaxovid proti covid-19 tak, aby nově zahrnovala i možnost použití u dospívajících ve věku od 12 do 17 let. Tato vakcína společnosti Novavax CZ, a.s., je již schválena pro použití u dospělých ve věku 18 a více let.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

EMA doporučila k registraci vakcínu proti covid-19 společnosti Valneva

SÚKL - Čt, 06/23/2022 - 16:13
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila udělit registraci vakcíně proti covid-19 od společnosti Valneva pro základní očkování u lidí ve věku od 18 do 50 let. Tato vakcína obsahuje inaktivované (usmrcené) celé virové částice viru SARS-CoV-2, které však díky inaktivaci nemohou způsobit onemocnění. Jedná se o šestou očkovací látku doporučenou v EU pro očkování proti covid-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Důležité upozornění pro tkáňová zařízení

SÚKL - Čt, 06/23/2022 - 11:47
SÚKL upozorňuje na možnost účasti pracovníků tkáňových zařízení na školení, které pořádá EDQM.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2022

SÚKL - St, 06/22/2022 - 12:04
Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím bylo požadováno poskytnutí informace o tom, u kolika prodejců autolékárniček, distributorů autolékárniček a dovozců autolékárniček prováděl Ústav kontrolu v kontextu nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ve vztahu k autolékárničkám či lékárničkám.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2022

SÚKL - St, 06/22/2022 - 12:02
Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím bylo požadováno poskytnutí rozhodnutí Ústavu, která nabyla právní moci v letech 2019, 2022, 2021 a prvním čtvrtletí roku 2022, vztahující se k porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2022

SÚKL - St, 06/22/2022 - 12:01
Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím bylo požadováno poskytnutí Souhrnu údajů o přípravku (SPC) ESMERON, reg. č. 63/773/99-C ve verzi, která předcházela aktuálně platné verzi SPC daného přípravku s datem revize 17. 2. 2022.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2022

SÚKL - St, 06/22/2022 - 11:59
Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím bylo požadováno poskytnutí rozhodnutí Ústavu za posledních 24 měsíců, jejichž prostřednictvím byl trestán přestupek podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. d) zákona o regulaci reklamy za porušení ust. § 5b odst. 2 písm. a) zákona o regulaci reklamy, zejména pak rozhodnutí evidovaná pod spisovými značkami sukls32714/2022, sukls273380/2021, sukls313911/2020, sukls207627/2016, sukls125534/2015, sukls125534/2015, sukls16617/2014, sukls404097/2018, sukls202167/2018.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 5. 2022

SÚKL - St, 06/22/2022 - 11:56
Ústav obdržel žádost o informace, týkající se léčivého přípravku Ivermectin. Žadatel konkrétně požadoval informace o osobě, která vydala rozhodnutí o tom, že tento přípravek nelze dovážet do České republiky, datum tohoto rozhodnutí a dokumenty, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí učiněno.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce