Back to top

Státní instituce

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2021

SÚKL - 7 hodin 5 min zpět
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - 10 hodin 27 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL - 10 hodin 27 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - 10 hodin 27 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Odborný pracovník pro zahraniční komunikaci v Oddělení mezinárodních vztahů

SÚKL - 10 hodin 27 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník pro zahraniční komunikaci v Oddělení mezinárodních vztahů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Datový analytik v Oddělení datových analýz

SÚKL - 10 hodin 28 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Datový analytik v Oddělení datových analýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Právník pro agendu státní služby

SÚKL - 10 hodin 28 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Právník pro agendu státní služby. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2021

SÚKL - 10 hodin 29 min zpět
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - 10 hodin 30 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL - 10 hodin 30 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL - 10 hodin 1 min zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid

SÚKL - 13 hodin 20 min zpět
Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 14. - 16. září 2021.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Ercefuryl (nifuroxazid) – nová doporučení pro použití přípravku u fertilních a kojících žen

SÚKL - 13 hodin 53 min zpět
Státní ústav pro konrolu léčiv informuje - V návaznosti na změnu registrace léčivého přípravku Ercefuryl informujeme o nových doporučeních pro použití přípravku u fertilních a kojících žen a u mužů, jejichž partnerky mohou otěhotnět.  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Úprava lékové formy u léčivého přípravku Fortum 1 g

SÚKL - 16 hodin 39 min zpět
SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Fortum, 1 g, INJ/INF PLV SOL.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informativní přehled změn úhrad LP a PZLÚ

SÚKL - Po, 11/29/2021 - 19:20
Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seminář 11 - ZP č. 2/21: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

SÚKL - Pá, 11/26/2021 - 11:08
Seminář ZP č. 2/21: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745
Kategorie: Státní instituce, sukl

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku irinotekan

SÚKL - Pá, 11/26/2021 - 08:39
Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku irinotekan (s výjimkou lipozomálních forem) v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 13. října 2021.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o.

SÚKL - Pá, 11/26/2021 - 08:23
SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o., IČ 078 57 918, která měla pozastavenou distribuční činnost.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - RXULTI

SÚKL - Pá, 11/26/2021 - 07:22
SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce