Back to top

Státní instituce

EMA vydala doporučení ohledně použití kombinace protilátek REGN-COV2

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 18:31
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil svůj přezkum ohledně možného použití monoklonálních protilátek kasirivimab a imdevimab (kombinace označovaná jako REGN-CoV-2) k léčbě pacientů s COVID-19, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž je vysoké riziko přechodu do závažné formy COVID-19. Tento přezkum byl proveden s cílem poskytnout harmonizované odborné stanovisko na úrovni EU pro podporu případného rozhodování na úrovni jednotlivých členských států o možném použití těchto protilátek ještě před jejich registrací. EMA takové použití podporuje.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 13:25
SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Oxaliplatin Solution AqVida 50 mg - 5 mg/ml a Oxaliplatin Solution AqVida 100 mg - 5 mg/ml.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 12:51
Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2020 - 01/2021).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 12:50
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 11:34
Žádost o poskytnutí seznamu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - respirátorů třídy FFP2 (FFP2 popř. N95, KN95 atd.), které splňují podmínky pro prodej v ČR. Tzn. že mají platný certifikát www.vubp.cz a popř. vyjádření www.coi.cz, nebo jiného oprávněného subjektu.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 11:33
Žádost o poskytnutí informace, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je autorem věty "Ústav ve svém stanovisku uvedl, že situace, kdy objem vialky po doplnění rozpouštědlem je vyšší než součin objemů 5 dávek, je standardním postupem u vícedávkových injekčních přípravků, kdy se vždy musí počítat s tzv. overfill, tedy „nadsazením“ z dokumentu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozhodnuti-c.-j.-MZDR63142-2020-3-OLZP-o-docasnem-povoleni-leciveho-pripravku.pdf a dále jaký význam má slovo SOUČIN v této větě.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 11:32
Žádost o poskytnutí rozhodnutí o udělení pokuty ve správním řízení sp. zn. sukls194742/2014, sp. zn. sukls8957/2016, sp. zn. sukls8946/2016, sp. zn. sukls30317/2015 a sp. zn. sukls30279/2015.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam IPLP k 1.3.2021

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 11:23
Seznam individuálně připravovaných LP.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - AQUA PRO INJECTIONE

SÚKL - Pá, 02/26/2021 - 07:06
SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:56
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:56
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:54
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:53
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Biostatistik v Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Očkování proti COVID-19 a nové varianty SARS-CoV-2: EMA vydala pokyny pro výrobce vakcín

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:53
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala pokyny, které nastiňují požadavky pro výrobce, kteří plánují upravit své vakcíny COVID-19 za účelem jejich účinnosti i pro nové varianty koronaviru SARS-CoV-2.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Odborný hodnotitel Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:53
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Posuzovatel Oddělení posuzování klinické dokumentace

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:52
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel Oddělení posuzování klinické dokumentace. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Posuzovatel Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 17:52
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel Oddělení posuzování preklinické dokumentace a bioanalýz. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 3. 2021

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 15:37
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sankce - rok 2021

SÚKL - Čt, 02/25/2021 - 10:55
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Státní instituce