Back to top

SÚKL

Přihlásit se k odběru zdroj SÚKL
Aktualizace: 1 min 25 sek zpět

Hodnocení myokarditidy a perikarditidy u vakcín proti onemocnění COVID-19

Pá, 06/11/2021 - 13:41
Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pokračuje v hodnocení hlášení myokarditidy (zánět srdečního svalu) a perikarditidy (zánět membrány kolem srdce) u malého počtu lidí v časové souvislosti s očkováním vakcínami proti onemocnění COVID-19.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci týkající se uvádění způsobu výdeje na obalu léčivých přípravků

Pá, 06/11/2021 - 07:22
SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků o tom, jak je možné uvádět způsob výdeje na obalu léčivých přípravků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci týkající se uvádění blue-boxových informací na obalu léčivých přípravků

Pá, 06/11/2021 - 07:22
SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků o aktualizaci pokynů stanovujících blue-boxové požadavky na obalu léčivých přípravků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informační dopis - Venclyxto

Pá, 06/11/2021 - 07:21
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností AbbVie s.r.o. by Vás rádi informovali o aktualizovaných doporučeních týkajících se syndromu nádorového rozpadu (tumour lysis syndrome, TLS) pro přípravek Venclyxto (venetoklax) a s tím související nutnosti tato doporučení striktně následovat.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2021

Čt, 06/10/2021 - 12:58
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Coveram, Coversyl

Čt, 06/10/2021 - 12:48
SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Coveram 5mg/5mg tbl., Coveram 10mg/10mg tbl., Coversyl 5mg tbl.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Prezentace k semináři 2 - Sekce cenové a úhradové regulace

Čt, 06/10/2021 - 08:39
Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  (jedná se o přeložený Seminář 15 ze dne 3.11.2020)  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Přínosy a rizika vektorových vakcín proti COVID-19 v kontextu s věkovými skupinami

St, 06/09/2021 - 18:21
Evropská komise 9. dubna 2021 požádala v souladu s článkem 5(3) Nařízení (EC) 726/2004 Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o zhodnocení dat k vakcíně Vaxzevria, z důvodu potřeby dále analyzovat riziko vzniku trombóz v kombinaci s trombocytopenií (TTS) v kontextu s přínosy, které přináší očkování vakcínou Vaxzevria. Tato analýza probíhala napříč věkovými skupinami s cílem popsat případné další rizikové faktory vzniku TTS. Dále byla EMA požádána zhodnotit a případně vydat nová doporučení o podávání druhé dávky vakcíny Vaxzevria.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vakcíny Vaxzevria a Janssen: Informace pro veřejnost i zdravotníky

St, 06/09/2021 - 18:01
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se prostřednictvím svých zástupců v Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) podílí na hodnocení rizik vektorových vakcín Vaxzevria a Janssen. V souvislosti s velmi vzácným nežádoucím účinkem syndromu TTS, který je spojen s oběma těmito vakcínami, by chtěl SÚKL upozornit očkované i zdravotnické pracovníky na příznaky této velmi vzácně se objevující zdravotní komplikace.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 5. 2021

St, 06/09/2021 - 16:29
Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu týkajících se reklamy na léčivý přípravek podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a to za období od 1. 7. 2020 do současnosti.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 5. 2021

St, 06/09/2021 - 16:28
Žádost o poskytnutí seznamu všech povolených vakcín k očkování proti SARS-CoV-2 (Covid19) na území ČR k datu zpracování odpovědi s uvedením rozlišení typu vakcíny ("mRNA" vakcíny) a výrobce vakcíny a informace, jaké vakcíny zaručují, že po aplikaci se očkovaná osoba nemůže podílet na šíření nákazy (komunitním přenosu).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2021

St, 06/09/2021 - 16:26
Žádost o poskytnutí informace, zda má Ústav, jakožto kontrolní orgán, pravomoc zpětně „zrušit“ klinickou studii, respektive klinické hodnocení, v případě, že se zpětně zjistí, že nebyly splněny požadavky kladené na provedení studie jako takové a zda Ústav provádí sám kontrolu správného průběhu klinického hodnocení. Pokud ano, tak kolik takových kontrol úřad v minulém roce udělal.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2021

St, 06/09/2021 - 16:25
Žádost o poskytnutí informace objasňující postup posuzování Ústavem návodů k použití, a to konkrétně u dvou indických nitroočních čoček (IOL): 1) IOL Gold: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek/Detail/60814 a 2) IOL LW5752R: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek/Detail/148254.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2021

St, 06/09/2021 - 16:24
Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu týkajících se výrobků s obsahem melatoninu, ve kterých se Ústav zabýval posouzením jejich povahy dle zákona o léčivech, a to za období od 1. 1. 2019 do současnosti.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2021

St, 06/09/2021 - 15:28
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Egiramlon 5mg/5mg cps.dur. 90, Egiramlon 5mg/10 mg cps.dur. 90 a Egiramlon 10mg/10mg cps.dur. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Datový analytik v Oddělení datových analýz

Út, 06/08/2021 - 11:54
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Datový analytik v Oddělení datových analýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Datový analytik v Oddělení datových analýz

Út, 06/08/2021 - 11:52
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Datový analytik v Oddělení datových analýz.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Koordinátor registrací/Posuzovatel mock-upů v Oddělení koordinace registračních procedur

Út, 06/08/2021 - 11:45
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Koordinátor registrací/Posuzovatel mock-upů v Oddělení koordinace registračních procedur. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky