Back to top

Vesmír.cz

Přihlásit se k odběru zdroj Vesmír.cz Vesmír.cz
Aktualizace: 3 min 18 sek zpět

Rozmanitost a synkreze

Po, 06/07/2021 - 06:00

Havlův Vesmír

Po, 05/31/2021 - 06:00
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…

Co působí lékové aféry

Po, 05/31/2021 - 06:00

Fotosyntéza

Po, 05/31/2021 - 06:00

Žabí milování naruby

Po, 05/31/2021 - 06:00

Mizející chemická diverzita

Po, 05/31/2021 - 06:00

50 miliard

Po, 05/31/2021 - 06:00

Neviditelný senzor do podkoží

Po, 05/31/2021 - 06:00

Vylepšené průhledné dřevo

Po, 05/31/2021 - 06:00

O nohách a reintrodukci

Po, 05/31/2021 - 06:00

Záhada karlštejnského štíra

Po, 05/31/2021 - 06:00
Rodinný výlet na Karlštejn mi připomněl dávnou záhadu, která s tímto hradem bezprostředně souvisí. Nejprve jsem se pokusem o její vyřešení bavil sám, poté i se dvěma kolegy ze Zoo Praha – Dr. Ivanem Rehákem a Dr. Jaroslavem Šimkem.

35 let s HIV

Po, 05/31/2021 - 06:00
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti dospělých homosexuálů. Nemoc dostala jméno AIDS. V Československu se první HIV pozitivní pacient objevil v roce 1985. Ladislav Machala před 35 lety začínal dráhu lékaře na infekčním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Stál u zrodu HIV centra. Jeho rukama od té doby prošly stovky pacientů.

Fluor v organických sloučeninách

Po, 05/31/2021 - 06:00
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie dnes představuje významný obor s aplikacemi v technice, farmacii, agrochemii, makromolekulární chemii a dalších oblastech. Nesmíme však zapomínat ani na rizika, jež některé z těchto sloučenin představují pro životní prostředí.

Postřehy z „laborky“ Česko

Po, 05/31/2021 - 06:00
Zvládání a nezvládání pandemie SARS-CoV-2 z pohledu sociálních věd. Jaké jsou dopady na společnost? Jak s ní zacházeli klíčoví institucionální aktéři v Česku?

Starověké andské civilizace

Po, 05/31/2021 - 06:00
Jedny z nejpozoruhodnějších kultur staré Ameriky se rozvinuly na svazích And. Postupně vznikaly a zanikaly po několik tisíciletí až do příchodu Evropanů. V několika článcích se pokusíme, byť jen zlomkovitě, představit některé z nich, osvětlit některé aspekty jejich vývoje a nastínit jejich fungování.

Stránky