Back to top

Populárně naučné

Časy Vesmíru

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Pěstování věd přírodních v rozměrech nejširších je životní otázkou naší! K rozřešení její zdárnému působiti bude pak povždy účelem listu našeho. Nevylučujeme z programu svého žádný odbor vědy přírodní, byť laikovi sebe obtížnějším a nepřístupnějším býti se zdá; přední snahou naší bude podávati pokud možno nejširší rozhled do nejnovějších pokroků přísných věd spůsobem populárním, každému pochopitelným, zajímavým a poučným. I hojné zprávy průmyslné a řemeslnické budeme pěstovati, neboť řemesla a všeliké živnosti v popředí založeny jsou na vědách přírodních, na rozvoji a pokroku jejich. Posléze pilné zření míti budeme ku všem českým spolkům a klubům přírodozpytců, zeměpisců, zástupců věd technických aj., jichž zájmy týkající se zejména šíření a zvelebování věd přírodních zároveň splývají s účelem listu našeho.

Večery u Purkyňova samovaru

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Otakar Matoušek, Přírodovědecká fakulta UK, Československý rozhlas a Vesmír

150 let Vesmíru a 170 let moderní medicíny

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Když vyšlo první číslo Vesmíru, lékařství již mělo za sebou významný obrat k modernímu oboru, jaký známe dnes. Medicína začala zhruba od poloviny 19. století mísit své empirické základy s vědeckými přístupy, opírajícími se o znalosti z anatomie, chemie a fyziky.

Od Jennera po Karikó

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Právě v těchto dnech je to přesně 225 let od okamžiku, kdy Edward Jenner poprvé aplikoval očkování, které bylo vyvinuto na základě systematického výzkumu. Zároveň započala nová epocha očkování díky převratné myšlence maďarské biochemičky Kataliny Karikó.

Od nukleinu po CRISPR

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Píše se rok 1871. V Praze vychází první číslo časopisu Vesmír a v německém Tübingenu vydává Felix Hoppe-Seyler knihu Medizinisch-chemische Untersuchungen. Sedmadvacetiletý Švýcar Friedrich Miescher do ní přispěl popisem izolace látky, kterou odhalil v buněčných jádrech bílých krvinek a kterou proto pojmenoval nuklein. Dnes je tato molekula známá jako kyselina deoxyribonukleová (DNA)…

Stručná historie genového inženýrství

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
V roce 1980 vyjádřil u příležitosti 10. výročí založení Ústavu Friedricha Mieschera v Basileji slavný biolog a pozdější laureát Nobelovy ceny Sydney Brenner názor, že „pokrok závisí na interakci technik, objevů a nových nápadů, pravděpodobně v tomto pořadí klesající významnosti“. Vývoj v dalších letech mu dal za pravdu. Díky technologickému rozmachu jsme dospěli k mnohem hlubšímu poznání základních biologických principů. Získali jsme nástroje pro velmi přesné úpravy genetického kódu, a dokonce vytváříme nové, syntetické formy života.

Adam stále nenalezen

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Stačilo 150 let a pohled na lidskou evoluci se změnil tak zásadně, že to až bere dech. Ještě před sto lety se děti ve školách učily, že první lidé se na zemi objevili teprve v posledním meziledovém období, tedy zhruba před 100 tisíci lety. Dnes počátky lidského rodu počítáme na miliony let. Kdo někdy odebíral Vesmír, mohl to postupné košatění lidského rodokmenu sledovat takřka v přímém přenosu.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
Ústav geoniky je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v Moravskoslezském kraji. Jeho výzkumný záměr postihuje široké spektrum geovědních oblastí a je rozdělen do pěti hlavních směrů.

Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00
ÚTEF působí od roku 2002 jako experimentální základna ČVUT pro výzkum v částicové a jaderné fyzice. Prošel významnou proměnou – stal se vysokoškolským ústavem, počet zaměstnanců se blíží stovce s výrazným zastoupením pracovníků ze zahraničí (celkem 30 z Německa, Japonska, Slovenska, Ruska, Sýrie, Indie, Pákistánu, Švédska či Holandska) a ročním rozpočtem více než 125 milionů Kč pokrytým z větší části grantovými projekty z EU a ČR. Za zmínku také stojí, že se ústav stal členem Mezinárodní astronautické federace IAF. Z původní budovy na Albertově se ústav přestěhoval do Betlémského paláce.

Šarlatáni v lékařství

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00

Vyčasujte si se mnou

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00

Smysl pro souvislosti

Vesmír.cz - Po, 05/03/2021 - 06:00

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Populárně naučné