Back to top

Populárně naučné

Záhada karlštejnského štíra

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Rodinný výlet na Karlštejn mi připomněl dávnou záhadu, která s tímto hradem bezprostředně souvisí. Nejprve jsem se pokusem o její vyřešení bavil sám, poté i se dvěma kolegy ze Zoo Praha – Dr. Ivanem Rehákem a Dr. Jaroslavem Šimkem.

35 let s HIV

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti dospělých homosexuálů. Nemoc dostala jméno AIDS. V Československu se první HIV pozitivní pacient objevil v roce 1985. Ladislav Machala před 35 lety začínal dráhu lékaře na infekčním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Stál u zrodu HIV centra. Jeho rukama od té doby prošly stovky pacientů.

Fluor v organických sloučeninách

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie dnes představuje významný obor s aplikacemi v technice, farmacii, agrochemii, makromolekulární chemii a dalších oblastech. Nesmíme však zapomínat ani na rizika, jež některé z těchto sloučenin představují pro životní prostředí.

Postřehy z „laborky“ Česko

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Zvládání a nezvládání pandemie SARS-CoV-2 z pohledu sociálních věd. Jaké jsou dopady na společnost? Jak s ní zacházeli klíčoví institucionální aktéři v Česku?

Starověké andské civilizace

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Jedny z nejpozoruhodnějších kultur staré Ameriky se rozvinuly na svazích And. Postupně vznikaly a zanikaly po několik tisíciletí až do příchodu Evropanů. V několika článcích se pokusíme, byť jen zlomkovitě, představit některé z nich, osvětlit některé aspekty jejich vývoje a nastínit jejich fungování.

Malé dějiny pátrání po původu HIV

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Pandemie AIDS, jejíž nástup svět zaznamenal před čtyřiceti lety, si už vyžádala téměř 33 milionů obětí a rok co rok přibývají statisíce dalších.Pojďme se podívat na postupné odhalování původu této zpočátku záhadné nemoci.

Malý ústav s velkým potenciálem

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Ústav anorganické chemie (ÚACh) sídlí v obci Husinec-Řež, která se nachází několik kilometrů za Prahou, odkud je snadno dostupná vlakem i autobusem. Historie ústavu sahá do 50. let 20. století. Jeho vědecká činnost je zaměřena na různé aspekty anorganické chemie, která je dynamicky se vyvíjecím odvětvím zasahujícím nejen do materiálových, fyzikálních a environmentálních věd, ale i do vývoje nových léčiv. Naše znalosti syntetických metod, katalýzy, fotochemie, analýzy pevných látek, analytické i kvantové chemie podpořené moderním přístrojovým vybavením nám umožňují objevovat nové molekuly, nanomateriály a materiály se specifickými vlastnostmi, např. luminiscenčními, optickými, sorpčními, katalytickými.

O nové informatice

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00

Otravy dravců karbofuranem – bez trestu

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
V roce 2005 jsem v rozhovoru pro deník Rovnost mluvil o tom, jakému nebezpečí u nás čelí vzácní a kriticky ohrožení draví ptáci v důsledku nelegálního trávení „škodné“, především lišek, kun, vyder, krkavcovitých ptáků nebo zdivočelých koček. Říkal jsem, že zdokumentované případy otrav jsou jen špička ledovce; většina jich zůstává neodhalena. Kdybych tehdy tušil, že ani po šestnácti letech nebude situace lepší…

Kde býval kopec, je teď dolina

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Těžbu černého uhlí doprovázely dramatické změny povrchu, demolice sídel a s tím související přesuny obyvatelstva. Výsledkem důrazu na maximální využívání nerostného bohatství je dnešní stav pohornické krajiny. Její proměny budou v důsledku doznívání vlivů poddolování a případného zatápění uzavřených dolů probíhat i po ukončení těžby. Jakou budou mít následné proměny krajiny podobu a hrozí nějaká georizika?

Iluse atomových strojů

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00

Texty do nákupního košíku

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00

Hrát architekturu

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00

Časy Vesmíru

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00

Neutrino poprvé na obří váze KATRIN

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Objev oscilace neutrin vyvrátil uznávanou představu, že tyto částice mají nulovou klidovou hmotnost. Zásadní rozpory tohoto typu jsou vítané, neboť stimulují jak rozvoj teorie, tak i vývoj unikátních přístrojů. I po devadesáti letech jsou neutrina navzdory své všudypřítomnosti nejméně prozkoumanými elementárními částicemi.

Fluor v pozitronové emisní tomografii

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
Zobrazovací technika založená na interakci živého organismu s pozitrony vzniklými radioaktivním rozpadem jader, a zejména na využití radionuklidu fluoru 18F, vykazuje slibné výsledky v biologickém a lékařském výzkumu i v klinické praxi.

Chemická Věc Makropulos

Vesmír.cz - Po, 05/31/2021 - 06:00
V perfluorovaných uhlovodících jsou vazby C–H zcela nahrazeny vazbami C–F. Ty jim dodávají vysokou stabilitu a odolnost vůči rozkladným procesům v životním prostředí (fotolýze, hydrolýze nebo biologickému rozkladu). Perfluorované uhlovodíky jsou proto zcela právem nazývány „forever chemicals“ (věčné chemikálie) a zájem o jejich výskyt v životním prostředí v posledních letech roste.

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - Populárně naučné