Back to top

Informace a upozornění SÚKL

Přihlásit se k odběru zdroj Informace a upozornění SÚKL
Aktualizace: 34 min 58 sek zpět

Informace o odcizení léčivého přípravku v Rakousku

Čt, 06/21/2018 - 13:24
SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Fraxiparin, ke kterému došlo dne 1.6. 2018 v Rakousku.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2018 (2)

St, 06/20/2018 - 16:13
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku SPECIES PECTORALES PLANTA, spc. 100g až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2018

St, 06/20/2018 - 15:04
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tisseel, sol. glu. 1x2ml a 1x4ml  až z úrovně zdravotnických zařízení. Předmětem stahování jsou pouze injekční stříkačky typu PRIMA. Stahování se netýká ostatních zaregistrovaných typů injekčních stříkaček (AST a DSS).
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 18.6.2018

Po, 06/18/2018 - 07:42
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku MACMIROR COMPLEX 500, 500MG/200000IU VAG CPS MOL 12 se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Esmya – nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Pá, 06/15/2018 - 11:19
Závěrem evropského přehodnocení jsou nová opatření pro používání přípravku Esmya.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 14.6.2018

Čt, 06/14/2018 - 08:00
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ELIGARD 7,5 MG, 7,5MG INJ PSO LQF 1+1 II se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Upozornění na omezení dostupnosti on-line formulářů a webových stránek dne 15. a 16. 6. 2018

St, 06/13/2018 - 13:08
Z důvodu plánované technické údržby serveru SÚKL informuje o omezení dostupnosti on-line formulářů a webových stránek.
Kategorie: sukl

Keytruda a Tecentriq – omezení používání v léčbě rakoviny močového měchýře

St, 06/13/2018 - 09:24
SÚKL informuje o tom, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila omezení používání přípravků Keytruda a Tecentriq u některých pacientů na základě dat ukazujících kratší dobu přežití.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 8.6.2018

Pá, 06/08/2018 - 06:55
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku OLANZAPIN TEVA, 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Květen 2018

Čt, 06/07/2018 - 10:11
Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích
Kategorie: sukl

Závada v jakosti LP Nimenrix

Čt, 06/07/2018 - 09:43
SÚKL upozorňuje na velmi ojedinělou závadu v jakosti léčivého přípravku NIMENRIX, INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J - výskyt prasklin vnitřního obalu.
Kategorie: sukl

Informace o odcizení léčivého přípravku Gonal-F v Itálii

St, 06/06/2018 - 12:46
SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Gonal-F, ke kterému došlo dne 17.5. 2018 v Itálii.
Kategorie: sukl

Zrušení pokynu Hlášení a evidence EAN kódů

St, 06/06/2018 - 10:11
SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci, že ke dni 4. 6. 2018 došlo ke zrušení pokynu SÚKL UST-32 Hlášení a evidence EAN kódů. Povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN) ale trvá.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 4.6.2018

Po, 06/04/2018 - 12:56
SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml k distribuci, výdeji a léčebnému použití.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (1)

Pá, 06/01/2018 - 10:00
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 50 a DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 90 se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (2)

Pá, 06/01/2018 - 10:00
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SEVOFLURANE BAXTER 100 %, INH LIQ VAP 6X250ML I se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (3)

Pá, 06/01/2018 - 10:00
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DEPAKINE, 400MG/4ML INJ PSO LQF 4+4X4ML se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

Út, 05/29/2018 - 08:36
SÚKL a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) informují o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV.
Kategorie: sukl

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

St, 05/23/2018 - 12:21
SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 6. 5. 2018 v Itálii.
Kategorie: sukl

Methotrexát – zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

St, 05/23/2018 - 09:25
SÚKL informuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení rizika chyb v dávkování léčivých přípravků obsahujících methotrexát z důvodu přetrvávajícího výskytu případů předávkování.
Kategorie: sukl

Stránky