Back to top

Informace a upozornění SÚKL

Přihlásit se k odběru zdroj Informace a upozornění SÚKL
Aktualizace: 37 min 48 sek zpět

Sdělení SÚKL ze dne 23.10.2019

St, 10/23/2019 - 15:38
SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku  Activelle 1 mg/0,5 mg potahované tablety, 1mg/0,5mg tbl. flm. 1x28.
Kategorie: sukl

Úprava číselníků jednotek v některých datových zdrojích, které SÚKL pravidelně zpřístupňuje

Út, 10/22/2019 - 14:20
SÚKL realizuje změny, které jsou vyvolány rozhodnutím Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) o provádění norem pro identifikaci léčivých přípravků vyvinutých Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 18.10.2019

Pá, 10/18/2019 - 15:47
SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedených šarží léčivých přípravků Mitomycin C Kyowa, 10 mg inj./inf. plv. sol. 1 a Mitomycin C Kyowa, 20 mg inj./inf. plv. sol. 5.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 17. 10. 2019

Čt, 10/17/2019 - 17:42
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Avonex, 30mcg/0,5ml inj. sol. pep. 4x0,5ml+4j a Avonex, 30mcg/0,5ml inj. sol. 4x0,5ml+4j až z úrovně pacientů.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2019

Út, 10/15/2019 - 12:20
SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Metformin Mylan 1000mg tbl. flm. 60 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 15.10.2019

Út, 10/15/2019 - 08:00
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku EPIPEN, 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 11.10.2019

Pá, 10/11/2019 - 11:31
SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ortanol 40 mg, inf. plv. sol. 1 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Požadavek na držitele rozhodnutí o registraci ke zhodnocení rizika přítomnosti nitrosaminů

Čt, 10/10/2019 - 12:17
V souladu se spuštěnou procedurou podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 726/2004 jsou držitelé rozhodnutí o registraci humánních léčivých přípravků obsahujících chemicky syntetizované léčivé látky vyzváni, aby přezkoumali výrobu svých léčivých přípravků s ohledem na možnou přítomnost nitrosaminů.
Kategorie: sukl

Léčivé přípravky s obsahem ranitidinu – zahájeno přehodnocení s ohledem na možný obsah nitrosaminů

Čt, 10/10/2019 - 12:16
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení podle článku 31 směrnice 2001/83/ES léčivých přípravků s obsahem léčivé látky ranitidin s ohledem na možný obsah nečistoty N-nitrosodimethylaminu (NDMA).
Kategorie: sukl

Linoladiol N – doba léčby jen 4 týdny

Čt, 10/10/2019 - 09:04
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že vaginální krém Linoladiol N lze použít pouze na jednu léčebnou kúru trvající maximálně 4 týdny z důvodu omezení rizika nežádoucích účinků způsobených absorpcí estradiolu do krevního oběhu.
Kategorie: sukl

Září 2019

Po, 10/07/2019 - 09:56
Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 4. 10. 2019

Pá, 10/04/2019 - 13:32
SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivých přípravků Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 10l/2000 l a Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 10l/2200 l až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 3. 10. 2019

Čt, 10/03/2019 - 12:15
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku BONADEA, 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21 se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 3. 10. 2019

Čt, 10/03/2019 - 09:43
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Ranisan, 75 mg tbl. flm. 10, Ranisan, 150 mg tbl. flm. 30 a Ranisan, 150 mg tbl. flm. 60 až z úrovně zdravotnických zařízení:
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 27.9.2019

Pá, 09/27/2019 - 12:24
SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedených šarží léčivých přípravků Emerade 150 mikrogramů, 150 mcg. inj. sol. pep. 1x0,15ml, Emerade 300 mikrogramů, 300 mcg. inj. sol. pep. 1x0,3ml, Emerade 500 mikrogramů, 500 mcg. inj. sol. pep. 1x0,5ml.
Kategorie: sukl

Léčivé přípravky povolené dle § 11 písm. r) zákona o léčivech

Čt, 09/26/2019 - 09:03
V souladu s ustanovením § 11 písm. r) zákona o léčivech, SÚKL zveřejňuje seznam léčivých přípravků, jimž byla na žádost držitele rozhodnutí o registraci dočasně povolena distribuce a výdej v ČR vydáním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR za účelem dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty.  
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 26.9.2019

Čt, 09/26/2019 - 07:24
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb uvedených léčivých přípravků se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

Informace SÚKL ze dne 24.9.2019

Út, 09/24/2019 - 09:39
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku FENTANYL-RATIOPHARM 100MCG/H TDR EMP 5X16,5MG se závadou v jakosti.
Kategorie: sukl

SÚKL informuje o stahování a pozastavení distribuce a výdeje léčivých přípravků s obsahem léčivé látky ranitidin

St, 09/18/2019 - 16:47
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil informaci o stahování léčivých přípravků s léčivou látkou ranitidin z úrovně zdravotnických zařízení, lékáren a distributorů a rovněž o pozastavení distribuce a výdeje některých přípravků. Důvodem opatření je podezření na závadu v jakosti. Stahování se týká více států v Evropské unii i mimo ni a také více léčivých přípravků různých držitelů rozhodnutí o registraci.
Kategorie: sukl

Sdělení SÚKL ze dne 18. 9. 2019 (3)

St, 09/18/2019 - 16:47
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Ranitidine Aurovitas, 150 mg tbl. flm 60 až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Stránky