Back to top

sukl

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky k léčivému přípravku Furolin ve specifickém léčebném programu

SÚKL - 25 min 39 sek zpět
Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na důležité doporučení týkající se užívání neregistrovaného léčivého přípravku Furolin, léčivá látka nitrofurantoin, který je v České republice dostupný v rámci specifického léčebného programu.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Biostatistik

SÚKL - 33 min 6 sek zpět
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Biostatistik
Kategorie: Státní instituce, sukl

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL - Út, 08/04/2020 - 08:23
SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Inspektor v Oddělení kontroly léčiv Plzeň
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení Evropské komise o připravenosti na konci přechodného období Brexitu

SÚKL - Pá, 07/31/2020 - 15:38
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů ze dne 9. 7. 2020 o přípravě na změny a připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2020

SÚKL - Pá, 07/31/2020 - 14:01
Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 01/2020 - 06/2020).
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2020

SÚKL - Pá, 07/31/2020 - 14:00
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"). 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Seminář 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

SÚKL - Pá, 07/31/2020 - 09:17
Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 7. 2020

SÚKL - Čt, 07/30/2020 - 11:06
Žádost o poskytnutí informací ke změnovému řízení (Public Assesment Report) vedeného pod číslem procedury CZ/H/0792/001/DC pro LP Diclofenac Renantos 10mg/g, gel, včetně seznamu států, které se této procedury zúčastnili.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 7. 2020

SÚKL - Čt, 07/30/2020 - 11:02
Žádost o poskytnutí přehledu mimořádných odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získal ředitel Ústavu a všichni ředitelé/vedoucí jednotlivých odborů. 
Kategorie: Státní instituce, sukl

Rozbor sto let starého léku ukázal, čím se před svou smrtí léčil Antonín Dvořák

SÚKL - Čt, 07/30/2020 - 09:03
Pozůstalost Antonína Dvořáka, kterou spravuje Národní muzeum v rámci Českého muzea hudby, obsahovala donedávna neznámý vzorek léku, který skladatel užíval krátce před svou smrtí. Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv došlo po více než sto letech k jeho přesné identifikaci. Potvrdilo se tak to, co bylo dlouhá léta jen předmětem spekulací – že tento významný český skladatel trpěl před svou smrtí mimo jiné i zánětem močových cest.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Vydání nové verze pokynu REG-41 – Klasifikace léčivých přípravků pro výdej

SÚKL - St, 07/29/2020 - 16:15
SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění verze 3 pokynu REG-41, která nahrazuje verzi 2 tohoto pokynu s platností od 1. 8. 2020. Ve verzi 3 pokynu je aktualizován výklad jednotky lékové formy u tekutých lékových forem a je doplněn výklad jednotky lékové formy u topických lékových forem pro účely možného zařazení těchto přípravků do kategorie vyhrazených léčivých přípravků.
Kategorie: Státní instituce, sukl

REG-41 verze 3

SÚKL - St, 07/29/2020 - 15:52
Kategorie: Státní instituce, sukl

Věstník SÚKL 7/2020

SÚKL - St, 07/29/2020 - 13:00
Věstník SÚKL 7/2020 zveřejněn 29. 7. 2020
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivé přípravky obsahující léčivou látku bleomycini sulfas v množství 15000IU a 30000IU, v lékové formě prášku pro injekční roztok

SÚKL - St, 07/29/2020 - 09:00
SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivé přípravky obsahující léčivou látku bleomycini sulfas v množství 15000IU a 30000IU, v lékové formě prášku pro injekční roztok.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 27.7.2020

SÚKL - Po, 07/27/2020 - 11:26
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Binocrit, 30000IU/0,75 ml, inj. sol. isp. 1x0,75 ml II až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: Státní instituce, sukl

Sdělení SÚKL ze dne 27.7.2020

Informace a upozornění SÚKL - Po, 07/27/2020 - 11:26
SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Binocrit, 30000IU/0,75 ml, inj. sol. isp. 1x0,75 ml II až z úrovně zdravotnických zařízení.
Kategorie: sukl

Informační dopis - depotní přípravky obsahující leuprorelin

SÚKL - Po, 07/27/2020 - 09:43
Po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv by Vás chtěl držitel registrace léčivých přípravku obsahující leuprorelin informovat o následujícím:
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Clexane

SÚKL - Pá, 07/24/2020 - 18:29
SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Clexane 40 mg
Kategorie: Státní instituce, sukl

Informativní přehled změn úhrad LP a PZLÚ

SÚKL - Pá, 07/24/2020 - 13:42
Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).  
Kategorie: Státní instituce, sukl

Stránky

Přihlásit se k odběru Lékárna u Madony® agregátor - sukl